งาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry)

งาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry)

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พร้อมด้วยคุณลอย จูน ฮาว อุปนายกสมาคม ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry) เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในหัวข้อการสนับสนุน การวิจัย การศึกษา รวมทั้งโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดในการพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก ก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าจากทั่วโลก ที่มาถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า

Ms. Panittha Buri, President of Thai Exhibition Association (TEA), along with Mr. Loy Joon How, Vice President of Thai Exhibition Association, had the honor of participating in the “90th UFI Global Congress” organized by UFI, The Global Association of the Exhibition Industry. The event took place from November 1-4 in Las Vegas, United States.

During the congress, the President and Vice President of the association actively engaged in sessions focusing on supporting research, education, and other initiatives beneficial to the exhibition industry. They contributed to discussions and projects aimed at advancing and elevating the Thailand MICE industry to global standards. The goal is to develop and enhance the industry, positioning Thailand as a central hub for future MICE business.

Furthermore, the congress provided an opportunity to interact with expert speakers and industry leaders from around the world. They shared valuable information, experiences, and showcased innovations, technologies, and business strategies within the exhibition industry.