งาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry)

งาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry)

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พร้อมด้วยคุณลอย จูน ฮาว อุปนายกสมาคม ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “90th UFI Global Congress” ซึ่งจัดโดย สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI The Global Association of the Exhibition Industry) เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในหัวข้อการสนับสนุน การวิจัย การศึกษา รวมทั้งโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดในการพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก ก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ต่อไปในอนาคต…
 แถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026

แถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ, นายไค ฮัทเทนดอฟ (Mr. Kai Hattendorf) กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI : The Global Association of the Exhibition Industry) พร้อมด้วย คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026 ทีเส็บ และสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) มีความร่วมมือและทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน…