หลักสูตร PEM ครั้งที่ 2 ปิดฉากอย่างงดงาม

หลักสูตร PEM ครั้งที่ 2 ปิดฉากอย่างงดงาม

ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้อบรม สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ประสบความสำเร็จในการจัดหลักสูตร “Professional Exhibition Management (PEM) – Project Coordinator ครั้งที่ 2″ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตร PEM มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการ เลือกใช้เครื่องมือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเข้าใจสาระสำคัญของงานได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อการยกระดับทักษะการทำงาน และต่อยอดสู่ความสำเร็จในสายงานงานแสดงสินค้า บรรยากาศภายในงานอบรมเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มองมุมมองที่หลากหลาย เกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทักษะการจัดงานแสดงสินค้าไปอีกขั้น สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ไม่ต้องกังวล เพราะหลักสูตร…