สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลงานบริการ ส่งเสริมการรับรู้ ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และบริการของ สสว. ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ของประเทศ จำนวน 9 ตอน ตามลิงก์นี้

ตอนที่ 1 : บทบาท ภารกิจ สสว.

https://fb.watch/msbrrkwXxr

ตอนที่ 2 : SME ONE ID  

https://fb.watch/lDKl9IE-26

ตอนที่ 3 : THAI-SME GP ประตูสู่งานภาครัฐเพื่อให้ SME ไทยเข้าถึงโอกาสของงานเป็นจริงได้

https://fb.watch/lM-am7xsHl

ตอนที่ 4 : สิทธิประโยชน์ที่ สสว. จัดให้เพื่อ SME

https://fb.watch/lWXeLf06-c

ตอนที่ 5: Asean Access นโยบายเพื่อเตรียมให้ SME ไทยสำหรับโกอินเตอร์

https://fb.watch/mlXhEB76i7

ตอนที่ 6 : SME ประสบภัย ไม่ต้องกลัว

https://fb.watch/mlXKb_Bgh8

ตอนที่ 7 : SME Access ศูนย์รวมบริการเพื่อ MSME ไทย

https://fb.watch/mlXmZUkaHF

ตอนที่ 8 : สมัครแค่ครั้งเดียว ชีวิต SME ก็ง่าย แค่สมัคร SME ONE ID

https://fb.watch/mvSgOwOWk7

ตอนที่ 9 : เป็น SME แล้วไปสู่ความสำเร็จยังไง? อยากรู้ก็ต้องไปที่ OSS 

https://fb.watch/mGif06G3Dt