คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow

Ms. Panittha Buri, President of the Thai Exhibition Association (TEA), had the honor to participate in the China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow, organized by the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) and the Thailand-China Business Council (TCBC) on July 12, 2023, at Meeting room, 6th floor, Kromadit Building.

The association’s President expressed readiness to support the growing MICE Industry, preparing to address urgent societal, environmental, demographic and economic challenges.

It is anticipated that the China International Supply Chain Expo (CISCE) event, themed “Connecting the World for a Shared Future,” scheduled from November 28 – December 2, 2023, at the China International Exhibition Center in Beijing, will attract over 100,000 buyers worldwide through online channels.

ChinaInternationalSupplyChainExpo_photo2

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) และสภาธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China Business Council : TCBC) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 6

นายกสมาคมฯ ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ที่กำลังกลับมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่เร่งด่วนทางสังคม สิ่งแวดล้อม ประชากร และเศรษฐกิจ รวมถึงเชื่อมั่นว่า E-Exhibition ยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์

ทั้งนี้ คาดว่างาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ภายใต้หัวข้อ “Connecting the World for a Shared Future” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ China International Exhibition Center ในกรุงปักกิ่ง จะมี Buyers จากทั่วโลกมากกว่า 100,000 รายผ่านช่องทางออนไลน์

ChinaInternationalSupplyChainExpo_photo1