คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow

Ms. Panittha Buri, President of the Thai Exhibition Association (TEA), had the honor to participate in the China International Supply Chain Expo (CISCE) Roadshow, organized by the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) and the Thailand-China Business…