แถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026

แถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ, นายไค ฮัทเทนดอฟ (Mr. Kai Hattendorf) กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI : The Global Association of the Exhibition Industry) พร้อมด้วย คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ปี 2026 ทีเส็บ และสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) มีความร่วมมือและทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน…