การประชุมคณะกรรมการระดับนโยบายและแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย (EMTEX POLICY) ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการระดับนโยบายและแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย (EMTEX POLICY) ครั้งที่ 2/2566

On September 29, 2023, the Domestic MICE Department organized the 2nd EMTEX POLICY (Policy and Development Plan Committee meeting for the Exhibition Industry in Thailand). Dr. Supawan Teerarat, Senior Vice President – of Development & Innovation Thailand Convention & Exhibition…