อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จาก Thailand HR Innovation Award 2023

อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จาก Thailand HR Innovation Award 2023

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่งระบบการจ้างพนักงานรายวัน IMPACT Keep Me นำทีมคว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 เดินหน้าเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

นางสาวทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะแนวทางการจ้างพนักงานรายวัน เริ่มเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิม การจ้างงานพนักงานรายวันที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางบริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรได้คิดริเริ่มจัดทำระบบการบริหารพนักงานรายวันขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไป  ซึ่งระบบ IMPACT Keep Me เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมของบริษัทจากโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร (R2i) เป็นโครงการสำคัญที่บริษัทจัดขึ้นทุกปี เพื่อต้องการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมให้พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการคิดนอกกรอบ การคิดแก้ปัญหาจากแนวทางใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงศักยภาพ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโต โดยระบบ IMPACT Keep Me คือ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้พัฒนาและเริ่มใช้งานจริงภายในบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และในปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ได้คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

“ปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ถือเป็นทีมเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ Gold และตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Thailand HR Innovation Award ขึ้นมีโครงการที่ได้รับรางวัลระดับ Gold เพียง 7 โครงการเท่านั้น”

สำหรับระบบ IMPACT Keep Me มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของระบบการจ้างพนักงานรายวันในบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ สามารถแก้ปัญหากระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยง ลดคนทำงาน ลดปัญหาการหาคนทำงานยาก และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานรายวันที่มาทำงานกับบริษัท เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ  ทั้งยังเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บข้อมูลของพนักงานรายวัน ทำให้บริษัทสามารถหาพนักงานรายวันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การสมัครงาน การเข้าทำงาน และรับค่าจ้าง  พร้อมจูงใจให้พนักงานรายวันที่เคยทำงานกับบริษัทกลับเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น โดยปี2564 มีการจ้างงานรายวันรวม 5,109 คน ส่วนปี 2565 มีการจ้างงานรายวันรวม 9,385 คน และช่วง 8 เดือนปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2566) มีการจ้างงานไปแล้วกว่า 99,000 คน ในหลากหลายตำแหน่งงาน เช่น บาริสต้า แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานศูนย์อาหาร แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น 

“รางวัล Gold Award ถือเป็นความภูมิใจขององค์กร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก ขอแค่ให้ทุกคนมีแนวคิดนวัตกรรม (Innovation Mindset) กล้าที่จะคิดและลงมือทำ ทุกอย่างสามารถสำเร็จได้”

สำหรับอนาคตมีแผนจะพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานระบบ IMPACT Keep Me ให้ตอบโจทย์การใช้งานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเตรียมจะขยายฐานผู้ใช้ไปยังบริษัทที่สนใจ โดยที่ผ่านมา มีหลายบริษัทฯ ติดต่อเพื่อขอนำระบบ IMPACT Keep Me ไปใช้กับการจ้างพนักงานรายวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแนวทางที่เหมาะสม 

************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชูจิตร ภิรมย์อรรถ (เอ) โทร. 02-833-5012   มือถือ 092-262-6474  อีเมล: [email protected] 

ชลิดา วรศิลป์ (เบลล์) โทร 02-833-5067 มือถือ 091-698-5133 อีเมล:[email protected]