อบรมกลไกคาร์บอนเครดิตและตลาดคาร์บอนในไทย เพื่อยกระดับธุรกิจไมซ์สู้วิกฤตโลกร้อน

อบรมกลไกคาร์บอนเครดิตและตลาดคาร์บอนในไทย เพื่อยกระดับธุรกิจไมซ์สู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดคาร์บอนเครดิต กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอน จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรม “กลไกคาร์บอนเครดิตและตลาดคาร์บอนในไทย เพื่อยกระดับธุรกิจไมซ์สู้วิกฤตโลกร้อน” ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

ลงทะเบียนคลิก หรือ สแกน QR Code 

https://forms.gle/MhzFM3CxfMbsrR4x8