สไลด์บรรยายงานเสวนาออนไลน์ “โอกาส ศักยภาพความพร้อมของเมือง ในทุกมิติในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า” จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

สไลด์บรรยายงานเสวนาออนไลน์ “โอกาส ศักยภาพความพร้อมของเมือง ในทุกมิติในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า” จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565