ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคฯ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุดรธานี

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคฯ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุดรธานี

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคผ่านการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุดรธานี

จัดโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA

สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

จังหวัดพิษณุโลก
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ยุคทองแห่งงานแสดงสินค้าภูมิภาค รู้ก่อน รุกก่อน”
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คลิก

จังหวัดอุดรธานี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “จับทริค….ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ต่อยอดโอกาส สู่งานแสดงสินค้ายุคใหม่
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คลิก