ผ่านไปแล้วกับงาน “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ผ่านไปแล้วกับงาน “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

The event “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” was held on Tuesday, July 25, at the Nakara Grand Ballroom 2, Rua Rasada Hotel.

Honored by Trang province’s governor, the event was inaugurated with a special keynote address. followed by actively engaging in listening to the trends of the international trade exhibition industry by Ms. Supalux Suvathi, Chairperson – Standards and Sustainability of Thai Exhibition Association (TEA).

The event was packed with content from Mr. Napat Pongpanatnukul, who delivered a special presentation on ‘Elevating ART & CRAFT to International Product Level.’ Additionally, Mr. Prachlue Pinkarn discussed “CENTRAL THAM“. Following these discussions, there was a special presentation on ‘Enhancing Event Organizing Capabilities through Professional Trends and Innovations’ by Mr. Narasak Muangkaew, Manager – MICE Intelligence & Innovation at Thailand Convention & Exhibition Bureau.

In addition to the informative presentations, there were also exhibitions showcasing the works of local entrepreneurs, business matching activities, and workshops by Mrs. Ladda Mongkolchaivivat, Consultant for Thai Exhibition Association (TEA), and Ms. Supalux Suvathi, Chairperson – Standards and Sustainability of Thai Exhibition Association (TEA). These workshops aimed to enhance essential skills and further develop the exhibition industry.

TheSouthernMICE_photo6


ผ่านไปแล้วกับงาน “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ “ตรัง : Trang Signature to Empower Exhibition อัตลักษณ์เมืองตรังสู่การขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ และร่วมรับฟังแนวโน้มอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสากล โดย ดร. ศุภลักษ์ สุวัตถิ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

ภายในงานอัดแน่นด้วยเนื้อหาการเสวนาจาก คุณณภัทร พงษ์พนัสนุกุล ในหัวข้อ ‘การยกระดับงาน ART & CRAFT สู่สินค้าในระดับสากล’ ร่วมด้วย คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์ หัวข้อ CENTRAL THAM “ทำ” ตำนานสู่การตลาด ต่อยอด-ต่อเนื่อง-ยั่งยืน “ทำ” อย่างไร หลังจากการเสวนา มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘ยกระดับขีดความสามารถในการจัดงานด้วยเทรนด์และนวัตกรรมไมซ์อย่างมืออาชีพ’ โดย คุณนราศักดิ์ ม่วงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจน และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าผลงานจากผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ, การบรรยายและกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “What is Exhibition? And How to Exhibit” โดยมีคุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และ ดร. ศุภลักษ์ สุวัตถิ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ร่วมเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญ และต่อยอดพัฒนางานในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป

TheSouthernMICE_photo1