งานแถลงข่าวการจัดงาน Taiwan Expo 2023 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

งานแถลงข่าวการจัดงาน Taiwan Expo 2023 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

Ms. Panittha Buri, President of the Thai Exhibition Association (TEA), was honored by the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) to participate in the press conference for the organization of Taiwan Expo 2023 at The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok.

Taiwan Expo 2023 in Thailand under the theme “Let’s T-AI Together”, has been designed to align with Thailand’s industry developments and market expectations. We aim to foster a more comprehensive partnership, focusing on economic and trade cooperation, talent exchange, resource sharing, and regional connectivity. To achieve this, we have gathered 170 Taiwanese exhibitors who will showcase their latest products and solutions, encompassing themes including Smart City, Smart Medical, Circular Economy, EV, and Intelligent Lifestyle.

The event took place from July 20th to 22nd at Hall 100, Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC. For those who missed the event, you can follow updates at https://www.facebook.com/twexpointhai.

TaiwanExpo2023_photo1

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเกียรติจากสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council : TAITRA) เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Taiwan Expo 2023 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

สำหรับงาน Taiwan Expo 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Let’s T-AI Together” โดยงานได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันของประเทศไทย เป้าหมายคือการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับไต้หวัน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งสะท้อนวัตถุประสงค์การจัดงานที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีการค้า การลงทุนระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับไต้หวัน ผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และโซลูชันที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน รถไฟฟ้า และไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ

โดยงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ใครที่พลาดงานนี้ไป สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/twexpointhai

TaiwanExpo2023_photo2