กิจกรรม ร.ศ. ๑๑๒ ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival)

กิจกรรม ร.ศ. ๑๑๒ ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival)

Mr. Monchana Sattayathamrongtian Executive Committee of Thai Exhibition Association (TEA), participated in the opening ceremony and activities of R.S.112 “Prakarn Festival” at Phi Seur Samut Fort, Samut Prakan Province.

The purpose of this event is to elevate the quality of the festival to reflect its uniqueness and prominence. It involves various activities, including music and innovations, to promote the development of all aspects, serving as a mechanism to drive the economy, society, and the environment. It also encourages community participation, contributing to the sustainable and high-quality development of the city in the future.

PrakarnFestival_photo6

คุณมนต์ชนะ สัตยธำรงเธียร กรรมการบริหารสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ร.ศ. ๑๑๒ “ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival) : เปิดเส้นทางเรียนรู้ ร.ศ. ๑๑๒ จากวิกฤตการณ์สานเส้นทาง สร้างสันติภาพ” ประจำปี 2566 ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และเป็นงานที่โดดเด่น ซึ่งใช้กิจกรรมไมซ์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมพัฒนายกระดับ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

PrakarnFestival_photo4
PrakarnFestival_photo1