การประชุมระดมสมองการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE Industry – MICE 101 3rd Edition)

การประชุมระดมสมองการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE Industry – MICE 101 3rd Edition)

July 21, 2023: Ms. Supalux Suvathi, Chairperson – Standards and Sustainability of Thai Exhibition Association (TEA), and Ms. Premporn Saisaengchan, Advisor of Thai Exhibition Association (TEA) TEA representative, participated in the brainstorming meeting for the enhancement of the core curriculum content of the course “Introduction to MICE Industry – MICE 101 3rd Edition.” The event took place at the Eastin Grand Hotel Sathorn.

The objective of the meeting was to develop industry knowledge in the MICE sector to align with the current era. The goal is to disseminate this knowledge to students, professors, educational staff, as well as individuals involved in the MICE industry, enabling them to apply it in their future teaching and professional endeavors.

MICE101_photo2

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คุณศุภลักษ์ สุวัตถิ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และ คุณเปรมพร สายแสงจันทร์ ที่ปรึกษาสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมระดมสมองการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE Industry – MICE 101 3rd Edition) ณ ห้องวงเวียนใหญ่ ชั้น 33 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อุตสาหกรรมไมซ์ให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน เผยแพร่ให้แก่ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป