MICE Career Development Platform “เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ”

MICE Career Development Platform “เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ”

ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.