ผ่านไปแล้วกับงาน “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ผ่านไปแล้วกับงาน “𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆: 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀” เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้