งาน “ISAN MICE Expo 2023 : MICE POWER SOFT POWER” ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

งาน “ISAN MICE Expo 2023 : MICE POWER SOFT POWER” ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจ (Business Matching)