กิจกรรม ร.ศ. ๑๑๒ ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival)

กิจกรรม ร.ศ. ๑๑๒ ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival)

“ปราการ เฟสติวัล (Prakarn Festival) : เปิดเส้นทางเรียนรู้ ร.ศ. ๑๑๒ จากวิกฤตการณ์สานเส้นทาง สร้างสันติภาพ”